Tips en advies voor sparen

tips sparen Wij hebben hier een aantal adviezen verzameld hoe u slim kunt sparen. Kijk hoe u met uw geld meer rente kan verdienen.

Tip 4: Bepaal uw spaarstrategie

Op wat voor manier wilt u uw vermogen opbouwen of waardevast houden? U kunt primair kiezen tussen de investeringscategorieen sparen of beleggen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de keuze tussen deze twee hoofdvormen van investeren het meest bepalend is voor het uiteindelijke rendement en risico. U kunt kiezen uit diverse spaarvormen.

Voor het kiezen van de gewenste mix tussen sparen en beleggen zijn de volgende factoren relevant;

  • Spaartermijn: op welke termijn wilt u het vermogen opgebouwd hebben, kortom hoe lang is de beleggingshorizon?
  • Rendement en risico: streeft u een hoger rendement na, en accepteert u het dienaangaande hogere risico?
  • Flexibiliteit: wilt u te allen tijde kunnen beschikken over uw vermogen, of bent u bereid om (een deel van) uw vermogen voor langere tijd vast te zetten?

Onafhankelijke informatie

Sparentips.com geeft onafhankelijke informatie aan consumenten over het financiele product sparen.
Lees meer ...

Vragen

Tips om te sparen
Tip 1: Bepaal spaarwens
Tip 2: Bepaal spaardoel
Tip 3: Bepaal streefvermogen
Tip 4: Bepaal spaarstrategie
Tip 5: Goed spaarstrategie uitvoeren
Tip 6: Controleer spaarrente
Meer spaartips